Služby súvisiace s občianskoprávnymi záležitosťami ponúkané právnikmi a právnickými kanceláriami, ktoré sú k nám pridružené, spočívajú tak v poskytovaní súdnych konaní pred talianskymi občianskymi súdmi, ako aj v mimosúdnom poradenstve a pomoci v nasledujúcich veciach:

 
- obchodné zmluvy, národné (talianske) a medzinárodné, týkajúce sa najmä týchto zmluvných typov:
 
 
  • Distribúcia
  • Dodanie tovaru
  • Obchodné zastúpenie
  • Marketing
  • Všeobecné podmienky predaja a nákupu
  • Prenájom tovaru
  • Predaj tovaru
  • Poskytovanie služieb
 
Pokiaľ ide o takéto zmluvy, ponúkané právne služby môžu pozostávať z vypracovania alebo kontroly návrhov zmlúv, ako aj z vedenia zmluvných rokovaní alebo jednoducho z poskytovania právneho poradenstva týkajúceho sa takýchto zmlúv.
 
- rozhodcovské konanie a alternatívne riešenie sporov (ADR).
 
 
- nákup a predaj nehnuteľností v Taliansku.