Záštita prezidenta Talianskej republiky Giorgia Napoletana