Záštita prezidenta Talianskej republiky 

Giorgia Napoletana