Úroveň B2 - Samostatný používateľ

VYBERTE SI SPRÁVNU ODPOVEĎ - PREDPOKLADANÝ ČAS NA DOKONČENIE TESTU 30 MIN.