Inovačná platforma pre jazykové vzdelávanie

a digitálnu internacionalizáciu tovaru a služieb

Talianska kultúra, ktorá sa mi páči online!

PRE PODNIKATEĽOV, PROFESIONÁLOV,

ŠKOLITEĽOV, UČITEĽOV, TÚTOROV

A TALIANSKÝCH ŠTUDENTOV

 

Innovative platform for language training

and digital internationalization of goods and services 

The Italian culture that I like online!

FOR ENTREPRENEURS, PROFESSIONALS, 

ITALIAN TRAINERS, TEACHERS,

TUTORS AND STUDENT

 

Tento medzinárodný projekt chce prispieť k šíreniu talianskeho jazyka a kultúry vo svete a zároveň podporovať MADE IN ITALY prostredníctvom platformy        na zdieľanie videí YouTube.  

Tvorca a odborný garant projektu je Dr. Giovanni Gentile, ktorý v minulosti pôsobil ako lektor talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Viac ako desať rokov bol konzultantom v oblasti internacionalizácie pre malé         a stredné talianske firmy na slovenskom trhu.