VIDEO ITALY ÁNO

TALIANSKA KULTÚRA, KTORÁ SA MI PÁČI ONLINE!

 

 
 
ONLINE PLATFORMA VIDEÍ TALIANSKEJ KULTÚRY
PRE PODNIKATEĽOV, UČITEĽOV A ŠTUDENTOV TALIANSKEHO JAZYKA

 

Medzinárodný projekt VIDEO ITALY ÁNO chce prispieť k šíreniu talianskej kultúry a podporovaniu MADE IN ITALY vo svete prostredníctvom platformy       na zdieľanie videí YouTube. 

Obsahuje viac ako 50 kategórií a 25.000 videí v talianskom jazyku, zoskupené      do 350 playlistov s talianskymi titulkami, s anglickými alebo v kombinácii IT + EN, ktoré boli starostlivo vybrané s cieľom uľahčiť porozumenie študentov rôznych národností. 

Tvorca a odborný garant projektu je Dr. Giovanni Gentile, ktorý v minulosti pôsobil ako lektor talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.      

Bol prvým koordinátorom banky úloh, zadaní a maturitných testov talianskeho jazyka v Štátnom pedagogickom ústave na Slovensku. 

Bol členom komisie na overovanie jazykových znalosti pracovníkov vysielaných      do Talianska pre Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky a spolupracoval s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky        a Slovenským inštitútom v Ríme.  

Bol vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky tlmočníkov    a prekladateľov zo slovenského a talianskeho jazyka ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec. 

Viedol odborné semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spolupracoval s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v rámci testovania z talianskeho jazyka        pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.   

Okrem toho, má dvadsaťročnú skúsenosť v oblasti vyučovania talianskeho jazyka vo vzdelávacích inštitúciách ako vo veľkých a zahraničných spoločnostiach           na Slovensku. 

Pracoval aj ako lektor talianskeho jazyka a kultúry vo Viedni.

Súčasne pracuje ako lektor talianskeho jazyka pre Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.