Úroveň B1 - Samostatný používateľ

VYBERTE SI SPRÁVNU ODPOVEĎ - PREDPOKLADANÝ ČAS NA DOKONČENIE TESTU 25 MIN.