Úroveň A2 - Používateľ základného jazyka

VYBERTE SI SPRÁVNU ODPOVEĎ - PREDPOKLADANÝ ČAS NA DOKONČENIE TESTU 20 MIN.