Referenčné skupiny

Cieľe - Programy

 • Per imprenditori stranieri che vogliono conoscere la realtà italiana, le fiere commerciali e le imprese italiane.
 • Avviare e sviluppare una collaborazione professionale oppure commerciale con partner italiani.
 • Programma gratuito RELAX (/) 
 • Programma ADULTI (A1/A2). 
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 •  
 • Per bambini stranieri che frequentano le scuole elementari in Italia.
 • Svolgere delle attività extra scolastiche con il bambino e favorirne una migliore integrazione nella classe.
 • Programma BAMBINI (A1/A2).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 •  
 • Per bambini italiani e stranieri con bisogni educativi speciali.
 • Sostenere il processo di apprendimento del bambino con BES o DSA attraverso la guida di un tutor certificato.
  Programma BAMBINI (A1/A2).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua specializzato online.
 •  
 • Per adulti e famiglie straniere che desiderano trasferirsi in Italia.
 • Favorire l'integrazione delle famiglie straniere nel tessuto sociale italiano.
 • Programma BAMBINI (A1/A2) + Programma ADULTI (A1/A2).
 • Sono disponibili anche con un tutor madrelingua qualificati online.
 • Programma FAMIGLIA (B1/B2)
 •  
 • Per famiglie italiane che vivono all'estero.
 • Complementare la formazione degli adolescenti italiani che frequentano            il liceo bilingue all'estero (esame di maturità in lingua italiana).
 • Programma BAMBINI (A1/A2).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 • Programma FAMIGLIA (B1/B2) 
 •  
 • Per dipendenti italiani e stranieri delle camere di commercio italiane all'estero. 
 • Offrire formazione di lingua italiana sia ai dipendenti esteri della Camera      che a quelli delle imprese straniere ivi associate.
  Programma ADULTI (A1/A2) + Programma TERMINOLOGIA (B2/C1). 
 • Sono disponibili anche con un tutor madrelingua qualificati online.
 •  
 • Per diplomatici in Italia, professionisti, interpreti e traduttori (giurati) stranieri di lingua italiana.
 • Fornire la terminologia specialistica settoriale necessaria per svolgere               la propria l'attività diplomatica, professionale, di interprete e di traduttore giurato) verso l'italiano.
 • Programma TERMINOLOGIA (B2/C1).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 • PER FUTURI PROFESSIONISTI ITALIANI E STRANIERI. 
 • Creare. sviluppare e formare costantemente una rete di partner formativi qulificati di diverse nazionalità che collaborano professionalmente con l'ACCADEMIA ITALIANA PER STRANIERI in tutti i continenti.
 • Programma gratuito RELAX (/) 
 • Programma BAMBINI (A1/A2) + ADULTI (A1/A2)
 • Sono disponibili anche con un tutor madrelingua qualificati online.
 • Programma FAMIGLIA (B1/B2) 
 • Programma TERMINOLOGIA (B2/C1)
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 • Programma FORMAZIONE (C1/C2)
 • PER FUTURI PROFESSIONISTI ITALIANI E STRANIERI. 
 • Creare. sviluppare e formare costantemente una rete di partner formativi qulificati di diverse nazionalità che collaborano professionalmente con l'ACCADEMIA ITALIANA PER STRANIERI in tutti i continenti.
 • Programma gratuito RELAX (/) 
 • Programma BAMBINI (A1/A2) + ADULTI (A1/A2)
 • Sono disponibili anche con un tutor madrelingua qualificati online.
 • Programma FAMIGLIA (B1/B2) 
 • Programma TERMINOLOGIA (B2/C1)
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 • Programma FORMAZIONE (C1/C2)
 • Per imprenditori stranieri che vogliono conoscere la realtà italiana, le fiere commerciali e le imprese italiane.
 • Avviare e sviluppare una collaborazione professionale oppure commerciale con partner italiani.
 • Programma gratuito RELAX (/) 
 • Programma ADULTI (A1/A2). 
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 •  
 • Per bambini stranieri che frequentano le scuole elementari in Italia.
 • Svolgere delle attività extra scolastiche con il bambino e favorirne una migliore integrazione nella classe.
 • Programma BAMBINI (A1/A2).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 •  
 • Per bambini italiani e stranieri con bisogni educativi speciali.
 • Sostenere il processo di apprendimento del bambino con BES o DSA attraverso la guida di un tutor certificato.
  Programma BAMBINI (A1/A2).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua specializzato online.
 •  
 • Per adulti e famiglie straniere che desiderano trasferirsi in Italia.
 • Favorire l'integrazione delle famiglie straniere nel tessuto sociale italiano.
 • Programma BAMBINI (A1/A2) + Programma ADULTI (A1/A2).
 • Sono disponibili anche con un tutor madrelingua qualificati online.
 • Programma FAMIGLIA (B1/B2)
 •  
 • Per famiglie italiane che vivono all'estero.
 • Complementare la formazione degli adolescenti italiani che frequentano            il liceo bilingue all'estero (esame di maturità in lingua italiana).
 • Programma BAMBINI (A1/A2).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
 • Programma FAMIGLIA (B1/B2) 
 •  
 • Per dipendenti italiani e stranieri delle camere di commercio italiane all'estero. 
 • Offrire formazione di lingua italiana sia ai dipendenti esteri della Camera      che a quelli delle imprese straniere ivi associate.
  Programma ADULTI (A1/A2) + Programma TERMINOLOGIA (B2/C1). 
 • Sono disponibili anche con un tutor madrelingua qualificati online.
 •  
 • Per diplomatici in Italia, professionisti, interpreti e traduttori (giurati) stranieri di lingua italiana.
 • Fornire la terminologia specialistica settoriale necessaria per svolgere               la propria l'attività diplomatica, professionale, di interprete e di traduttore giurato) verso l'italiano.
 • Programma TERMINOLOGIA (B2/C1).
 • È disponibile anche con un tutor madrelingua qualificato online.
Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.
Začnite a rozvíjajte profesionálnu alebo obchodnú spoluprácu s talianskymi partnermi.
RELAX voľný program (/)
Program DOSPELÍ (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre deti cudzincov, ktoré navštevujú základné školy v Taliansku.
Uskutočňujte s dieťaťom mimoškolské aktivity a podnecujte lepšie začlenenie sa do triedy.
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre talianske a cudzie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Podporte proces učenia sa dieťaťa so ŠVVP alebo SZP prostredníctvom vedenia certifikovaného tútora.
Program DETI (A1 / A2).
Je k dispozícii aj u online špecializovaného lektora rodeného hovorcu.
 
Pre dospelých a zahraničné rodiny, ktoré sa chcú presťahovať do Talianska.
Podporovať integráciu cudzích rodín do talianskej sociálnej štruktúry.
Program DETI (A1 / A2) + program DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianske rodiny žijúce v zahraničí.
Doplnkové školenie pre talianskych adolescentov navštevujúcich bilingválne gymnázium v ​​zahraničí (stredoškolská skúška z taliančiny).
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianskych a zahraničných zamestnancov talianskych obchodných komôr v zahraničí.
Ponúknuť výučbu talianskeho jazyka zahraničným zamestnancom komory, ako aj pracovníkom zahraničných spoločností s ňou spojených.
Program DOSPELÍ (A1 / A2) + program TERMINOLÓGIA (B2 / C1).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
 
Pre diplomatov v Taliansku, odborníkov, tlmočníkov a (súdnych) zahraničných prekladateľov talianskeho jazyka.
Poskytnite odbornú terminológiu potrebnú na vykonávanie diplomatických, odborných, tlmočníckych a súdnych prekladateľských činností) do taliančiny.
TERMINOLÓGIA program (B2 / C1).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
PRE BUDÚCICH TALIANCOV A ZAHRANIČNÝCH PROFESIONÁLOV.
Vytvorte. neustále rozvíjať a školiť sieť kvalifikovaných školiacich partnerov rôznych národností, ktorí profesionálne spolupracujú s TALIANSKOU AKADÉMIOU PRE CUDZINCOV na všetkých kontinentoch.
RELAX voľný program (/)
Program DETI (A1 / A2) + DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
Program TERMINOLÓGIE (B2 / C1)
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.
Začnite a rozvíjajte profesionálnu alebo obchodnú spoluprácu s talianskymi partnermi.
RELAX voľný program (/)
Program DOSPELÍ (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre deti cudzincov, ktoré navštevujú základné školy v Taliansku.
Uskutočňujte s dieťaťom mimoškolské aktivity a podnecujte lepšie začlenenie sa do triedy.
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre talianske a cudzie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Podporte proces učenia sa dieťaťa so ŠVVP alebo SZP prostredníctvom vedenia certifikovaného tútora.
Program DETI (A1 / A2).
Je k dispozícii aj u online špecializovaného lektora rodeného hovorcu.
 
Pre dospelých a zahraničné rodiny, ktoré sa chcú presťahovať do Talianska.
Podporovať integráciu cudzích rodín do talianskej sociálnej štruktúry.
Program DETI (A1 / A2) + program DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianske rodiny žijúce v zahraničí.
Doplnkové školenie pre talianskych adolescentov navštevujúcich bilingválne gymnázium v ​​zahraničí (stredoškolská skúška z taliančiny).
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianskych a zahraničných zamestnancov talianskych obchodných komôr v zahraničí.
Ponúknuť výučbu talianskeho jazyka zahraničným zamestnancom komory, ako aj pracovníkom zahraničných spoločností s ňou spojených.
Program DOSPELÍ (A1 / A2) + program TERMINOLÓGIA (B2 / C1).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
 
Pre diplomatov v Taliansku, odborníkov, tlmočníkov a (súdnych) zahraničných prekladateľov talianskeho jazyka.
Poskytnite odbornú terminológiu potrebnú na vykonávanie diplomatických, odborných, tlmočníckych a súdnych prekladateľských činností) do taliančiny.
TERMINOLÓGIA program (B2 / C1).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
PRE BUDÚCICH TALIANCOV A ZAHRANIČNÝCH PROFESIONÁLOV.
Vytvorte. neustále rozvíjať a školiť sieť kvalifikovaných školiacich partnerov rôznych národností, ktorí profesionálne spolupracujú s TALIANSKOU AKADÉMIOU PRE CUDZINCOV na všetkých kontinentoch.
RELAX voľný program (/)
Program DETI (A1 / A2) + DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
Program TERMINOLÓGIE (B2 / C1)
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
TRÉNINGOVÝ program (C1 / C2)TRÉNINGOVÝ program (C1 / C2)Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.
Začnite a rozvíjajte profesionálnu alebo obchodnú spoluprácu s talianskymi partnermi.
RELAX voľný program (/)
Program DOSPELÍ (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre deti cudzincov, ktoré navštevujú základné školy v Taliansku.
Uskutočňujte s dieťaťom mimoškolské aktivity a podnecujte lepšie začlenenie sa do triedy.
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre talianske a cudzie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Podporte proces učenia sa dieťaťa so ŠVVP alebo SZP prostredníctvom vedenia certifikovaného tútora.
Program DETI (A1 / A2).
Je k dispozícii aj u online špecializovaného lektora rodeného hovorcu.
 
Pre dospelých a zahraničné rodiny, ktoré sa chcú presťahovať do Talianska.
Podporovať integráciu cudzích rodín do talianskej sociálnej štruktúry.
Program DETI (A1 / A2) + program DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianske rodiny žijúce v zahraničí.
Doplnkové školenie pre talianskych adolescentov navštevujúcich bilingválne gymnázium v ​​zahraničí (stredoškolská skúška z taliančiny).
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianskych a zahraničných zamestnancov talianskych obchodných komôr v zahraničí.
Ponúknuť výučbu talianskeho jazyka zahraničným zamestnancom komory, ako aj pracovníkom zahraničných spoločností s ňou spojených.
Program DOSPELÍ (A1 / A2) + program TERMINOLÓGIA (B2 / C1).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
 
Pre diplomatov v Taliansku, odborníkov, tlmočníkov a (súdnych) zahraničných prekladateľov talianskeho jazyka.
Poskytnite odbornú terminológiu potrebnú na vykonávanie diplomatických, odborných, tlmočníckych a súdnych prekladateľských činností) do taliančiny.
TERMINOLÓGIA program (B2 / C1).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
PRE BUDÚCICH TALIANCOV A ZAHRANIČNÝCH PROFESIONÁLOV.
Vytvorte. neustále rozvíjať a školiť sieť kvalifikovaných školiacich partnerov rôznych národností, ktorí profesionálne spolupracujú s TALIANSKOU AKADÉMIOU PRE CUDZINCOV na všetkých kontinentoch.
RELAX voľný program (/)
Program DETI (A1 / A2) + DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
Program TERMINOLÓGIE (B2 / C1)
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
TRÉNINGOVÝ program (C1 / C2)Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.
Začnite a rozvíjajte profesionálnu alebo obchodnú spoluprácu s talianskymi partnermi.
RELAX voľný program (/)
Program DOSPELÍ (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre deti cudzincov, ktoré navštevujú základné školy v Taliansku.
Uskutočňujte s dieťaťom mimoškolské aktivity a podnecujte lepšie začlenenie sa do triedy.
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre talianske a cudzie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Podporte proces učenia sa dieťaťa so ŠVVP alebo SZP prostredníctvom vedenia certifikovaného tútora.
Program DETI (A1 / A2).
Je k dispozícii aj u online špecializovaného lektora rodeného hovorcu.
 
Pre dospelých a zahraničné rodiny, ktoré sa chcú presťahovať do Talianska.
Podporovať integráciu cudzích rodín do talianskej sociálnej štruktúry.
Program DETI (A1 / A2) + program DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianske rodiny žijúce v zahraničí.
Doplnkové školenie pre talianskych adolescentov navštevujúcich bilingválne gymnázium v ​​zahraničí (stredoškolská skúška z taliančiny).
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianskych a zahraničných zamestnancov talianskych obchodných komôr v zahraničí.
Ponúknuť výučbu talianskeho jazyka zahraničným zamestnancom komory, ako aj pracovníkom zahraničných spoločností s ňou spojených.
Program DOSPELÍ (A1 / A2) + program TERMINOLÓGIA (B2 / C1).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
 
Pre diplomatov v Taliansku, odborníkov, tlmočníkov a (súdnych) zahraničných prekladateľov talianskeho jazyka.
Poskytnite odbornú terminológiu potrebnú na vykonávanie diplomatických, odborných, tlmočníckych a súdnych prekladateľských činností) do taliančiny.
TERMINOLÓGIA program (B2 / C1).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
PRE BUDÚCICH TALIANCOV A ZAHRANIČNÝCH PROFESIONÁLOV.
Vytvorte. neustále rozvíjať a školiť sieť kvalifikovaných školiacich partnerov rôznych národností, ktorí profesionálne spolupracujú s TALIANSKOU AKADÉMIOU PRE CUDZINCOV na všetkých kontinentoch.
RELAX voľný program (/)
Program DETI (A1 / A2) + DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
Program TERMINOLÓGIE (B2 / C1)
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
TRÉNINGOVÝ program (C1 / C2)Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.
Začnite a rozvíjajte profesionálnu alebo obchodnú spoluprácu s talianskymi partnermi.
RELAX voľný program (/)
Program DOSPELÍ (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre deti cudzincov, ktoré navštevujú základné školy v Taliansku.
Uskutočňujte s dieťaťom mimoškolské aktivity a podnecujte lepšie začlenenie sa do triedy.
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre talianske a cudzie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Podporte proces učenia sa dieťaťa so ŠVVP alebo SZP prostredníctvom vedenia certifikovaného tútora.
Program DETI (A1 / A2).
Je k dispozícii aj u online špecializovaného lektora rodeného hovorcu.
 
Pre dospelých a zahraničné rodiny, ktoré sa chcú presťahovať do Talianska.
Podporovať integráciu cudzích rodín do talianskej sociálnej štruktúry.
Program DETI (A1 / A2) + program DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianske rodiny žijúce v zahraničí.
Doplnkové školenie pre talianskych adolescentov navštevujúcich bilingválne gymnázium v ​​zahraničí (stredoškolská skúška z taliančiny).
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianskych a zahraničných zamestnancov talianskych obchodných komôr v zahraničí.
Ponúknuť výučbu talianskeho jazyka zahraničným zamestnancom komory, ako aj pracovníkom zahraničných spoločností s ňou spojených.
Program DOSPELÍ (A1 / A2) + program TERMINOLÓGIA (B2 / C1).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
 
Pre diplomatov v Taliansku, odborníkov, tlmočníkov a (súdnych) zahraničných prekladateľov talianskeho jazyka.
Poskytnite odbornú terminológiu potrebnú na vykonávanie diplomatických, odborných, tlmočníckych a súdnych prekladateľských činností) do taliančiny.
TERMINOLÓGIA program (B2 / C1).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
PRE BUDÚCICH TALIANCOV A ZAHRANIČNÝCH PROFESIONÁLOV.
Vytvorte. neustále rozvíjať a školiť sieť kvalifikovaných školiacich partnerov rôznych národností, ktorí profesionálne spolupracujú s TALIANSKOU AKADÉMIOU PRE CUDZINCOV na všetkých kontinentoch.
RELAX voľný program (/)
Program DETI (A1 / A2) + DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
Program TERMINOLÓGIE (B2 / C1)
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
TRÉNINGOVÝ program (C1 / C2)Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.
Začnite a rozvíjajte profesionálnu alebo obchodnú spoluprácu s talianskymi partnermi.
RELAX voľný program (/)
Program DOSPELÍ (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre deti cudzincov, ktoré navštevujú základné školy v Taliansku.
Uskutočňujte s dieťaťom mimoškolské aktivity a podnecujte lepšie začlenenie sa do triedy.
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
 
Pre talianske a cudzie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Podporte proces učenia sa dieťaťa so ŠVVP alebo SZP prostredníctvom vedenia certifikovaného tútora.
Program DETI (A1 / A2).
Je k dispozícii aj u online špecializovaného lektora rodeného hovorcu.
 
Pre dospelých a zahraničné rodiny, ktoré sa chcú presťahovať do Talianska.
Podporovať integráciu cudzích rodín do talianskej sociálnej štruktúry.
Program DETI (A1 / A2) + program DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianske rodiny žijúce v zahraničí.
Doplnkové školenie pre talianskych adolescentov navštevujúcich bilingválne gymnázium v ​​zahraničí (stredoškolská skúška z taliančiny).
Program DETI (A1 / A2).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
Program FAMILY (B1 / B2)
 
Pre talianskych a zahraničných zamestnancov talianskych obchodných komôr v zahraničí.
Ponúknuť výučbu talianskeho jazyka zahraničným zamestnancom komory, ako aj pracovníkom zahraničných spoločností s ňou spojených.
Program DOSPELÍ (A1 / A2) + program TERMINOLÓGIA (B2 / C1).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
 
Pre diplomatov v Taliansku, odborníkov, tlmočníkov a (súdnych) zahraničných prekladateľov talianskeho jazyka.
Poskytnite odbornú terminológiu potrebnú na vykonávanie diplomatických, odborných, tlmočníckych a súdnych prekladateľských činností) do taliančiny.
TERMINOLÓGIA program (B2 / C1).
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
PRE BUDÚCICH TALIANCOV A ZAHRANIČNÝCH PROFESIONÁLOV.
Vytvorte. neustále rozvíjať a školiť sieť kvalifikovaných školiacich partnerov rôznych národností, ktorí profesionálne spolupracujú s TALIANSKOU AKADÉMIOU PRE CUDZINCOV na všetkých kontinentoch.
RELAX voľný program (/)
Program DETI (A1 / A2) + DOSPELÍ (A1 / A2).
Sú dostupné aj u kvalifikovaného lektora rodeného hovorcu online.
Program FAMILY (B1 / B2)
Program TERMINOLÓGIE (B2 / C1)
Je tiež k dispozícii online s kvalifikovaným lektorom rodeným hovorcom.
TRÉNINGOVÝ program (C1 / C2)
 • Pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú spoznať taliansku realitu, veľtrhy a talianske firmy.