TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

 

Úroveň A1 - Používateľ základného jazyka

VYBERTE SI SPRÁVNU ODPOVEĎ - PREDPOKLADANÝ ČAS NA DOKONČENIE TESTU 15 MIN.