Tlmočnícke a prekladateľské služby
 
Obchodná a právna asistencia
  • Organizácia stretnutí B2B a B2C s talianskymi podnikmi
  • Tlmočenie pri obchodnom rokovaní v rôznych jazykoch
  • Preklady z/do 46 svetových jazykov
  • Právna asistencia