PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI

 

- Lektor talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a následne na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

- Učiteľ s takmer 25-ročnou praxou vo výučbe všeobecnej a odbornej taliančiny pre slovenské inštitúcie, akadémie, veľké nadnárodné spoločnosti, akými sú Veľvyslanectvo SR v Ríme, Slovenská národná banka, Spoločnosť Dante Alighieri, (Bratislava / Košice), Akadémia Vzdelávania, Inštitút bankového vzdelávania, Berlitz Inštitút, Humboldt Inštitút, ACCENTURE, AT&T, EMERSON, IBM, INTESA SAN PAOLO a mnoho ďalších súkromných spoločností.

- Koordinátor prvých záverečných skúšok z taliančiny pre stredné školy v Štátnom pedagogickom ústave.

- Člen skúšobnej komisie z talianskeho jazyka pre Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

-  Učiteľ talianskeho jazyka a kultúry za jeden rok vo Viedni.

- Tlmočník a prekladateľ zo slovenského jayzka pre mnohé talianske firmy.

- Bývalý člen výkonného výboru Slovenského zväzu prekladateľov a tlmočníkov.

- predseda skúšobnej komisie z talianskeho jazyka pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov pri Ministerstve spravodlivosti SR.

- Školiteľ súdnych prekladateľov z taliančiny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

- Tvorca novej inovatívnej platformy pre jazykové vzdelávanie a digitálnu internacionalizáciu tovarov a služieb pre podnikateľov, odborníkov, učiteľov, tútorov a študentov talianskeho jazyka.

- Konzultant s 10-ročnou praxou v oblasti internacionalizácie pre talianske malé a stredné podniky na slovenskom trhu.

- Bývalý prezident slovenskej neziskovej organizácie ASPIM EUROPA (Asociácia služieb pre malé a stredné podniky - Európa)

- Bývalý prezident slovenského neziskového združenia PRIATELIA TALIANSKEJ A SLOVENSKEJ KULTÚRY (Priatelia talianskej a slovenskej kultúry).

- Zakladateľ a riaditeľ medzinárodného festivalu DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA.