ASPIM EUROPA

 

INTERNACIONALIZÁCIA MALÝCHA STREDNÝCH PODNIKOV
JE STRATEGICKOU ODPOVEDOU VOČi KRÍZE
 
Roma2012 10 23Foto1