PARTNERSTVO - ASPIM EUROPA

 

 

 
PRESENTÁCIA KNIHY 2013
 
INTERNACIONALIZÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
TALIANSKA PODNIKATEĽSKÁ MISIA NA SLOVENSKU

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
ZDRAVIA PRI PRÁCI
 
INTERNAZIONALIZÁCIA MALÝCH
A STREDNÝCH PODNIKOV
JE STRATEGICKOU ODPOVEDOU
VOČI KRÍZE
 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 2014
 
ŠPECIÁLNE OCENENIE
REŽISEROVI M. MINÁČOVI