JAZYKOVÉ SEMINÁRE

JAYZKOVÉ SEMINÁRE

gg

 

Jazykový seminár z talianskej gramatiky
(cez Zoom)
 
Úroveň B2/1 - B2/2
 
Nový seminár:
 
€ 350 za 10 stretnutí
 
(Každý útorok 18:30-20:00)