10 stretnutí 30 min. jedenkrát týždenne (trvanie 10 týždňov)