TALIANSKA AKADÉMIA PRE CUDZINCOV

Inovačné vzdelávanie bez hraníc

TALIANSKA AKADÉMIA PRE CUDZINCOV

Inovačné vzdelávanie bez hraníc

 

Kurzy a vzdelávacie semináre pre každého

(angličtina)

Online platforma

(taliančina)

 

Výskúšaj teraz!

 

Taliansky jazyk a kultúra

(prvý mesiac zadarmo)

+

MADE IN ITALY

(prvých 6 mesiacov zadarmo)

Request of B2B/B2C meetings with Italian companies

Výskúšaj teraz!

 

Taliansky jazyk a kultúra

(prvý mesiac zadarmo)

+

MADE IN ITALY

(prvých 6 mesiacov zadarmo)

Request of B2B/B2C meetings with Italian companies