ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Καινοτόμος εκπαίδευση χωρίς σύνορα

 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Καινοτόμος εκπαίδευση χωρίς σύνορα

 

 

Καινοτόμος πλατφόρμα γλωσσικής εκπαίδευσης

και την ψηφιακή διεθνοποίηση αγαθών και υπηρεσιών 

Η ιταλική κουλτούρα μου αρέσει στο διαδίκτυο!

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Καινοτόμος πλατφόρμα γλωσσικής εκπαίδευσης

και την ψηφιακή διεθνοποίηση αγαθών και υπηρεσιών 

Η ιταλική κουλτούρα μου αρέσει στο διαδίκτυο!

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

1) Ατομικά μαθήματα ιταλικής συνομιλίας, γραμματικής και ιταλική κουλτούρα    με πιστοποιημένους γηγενείς δασκάλους.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ιταλική συνομιλία / Ιταλική γραμματική / Ιταλική κουλτούρα: κινηματογράφος, κουζίνα, λογοτεχνία, μόδα, μουσική, πολιτική, αθλητισμός, ιστορία της Ιταλίας, ιστορία της τέχνης και των παραδόσεων.

"IL MIO VIAGGIO NELLA CULTURA ITALIANA"
 

2) Γενικά μαθήματα ιταλικών με πιστοποιημένους γηγενείς καθηγητές.

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Φοιτητές (Erasmus), τουρίστες, εργαζόμενους και μετανάστες. Μάθημα προετοιμασίας για την εξέταση ιταλικής γλώσσας CILS/CELI/PLIDA/CERT για απόκτηση ιταλικής υπηκοότητας).

"CONVERSIAMO IN ITALIANO?"

3) Εξειδικευμένα μαθήματα ιταλικών με ειδικούς γηγενείς δασκάλους.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Διπλωμάτες, τραγουδιστές όπερας, νομικούς, οικονομολόγους, γιατρούς και προσωπικούς βοηθούς.

"ITALIANO PER IL LAVORO"

4) Φροντιστήριο ιταλικής γλώσσας με γηγενείς και καταρτισμένους ξένους καθηγητές.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ειδική ορολογία στην ιταλική γλώσσα: πολιτική, διπλωματία, νόμος, οικονομία, εμπόριο, επικοινωνία, ιατρική, αθλητισμός, γαστρονομία, τουρισμός.

"10 SETTIMANE PER TE"

5) Εργαστήρια ιταλικής γραμματικής που πραγματοποιούνται από καταρτισμένους καθηγητές.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Για αλλοδαπούς και δίγλωσσους μαθητές.

"LA MIA GRAMMATICA PRATICA"
 
Επίπεδα Α1 - Α2 - Β1/1 - Β1/2

6) Επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτές καθηγητών ιταλικής γλώσσας για αλλοδαπούς.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Πώς να δημιουργήσετε τη δική σας μέθοδο διδασκαλίας ιταλικής γραμματικής σε ξένους μαθητές.

"ΙΤΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Επίπεδα A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2/1 - B2/2

7) Εκπαιδευτικά σεμινάρια διερμηνέων και μεταφραστών ιταλικής γλώσσας από καταρτισμένους επαγγελματίες στους διάφορους τομείς.

ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Τομείς εξειδίκευσης: τέχνη, εμπόριο, διπλωματία, δίκαιο, λογοτεχνία και ιατρική.

Θεσμικός εταίρος

 

INSTITUTIONAL PARTNER

 

 

Karla Wursterová - Ambassador of the Sloak Republic (4/2021 - video)

Daniela Hantuchová Retired tennis player world n. 5 in the WTA rankings

Patrick Hessel EY Entrepreneur of the Year 2015 of the Slovak Republic

Mária Čírová Slovak singer, UNICEF Ambassadress Slovakia

More than 350 students of Italian language in person...

Jozef Mikloško - Former Ambassador of Slovakia to Italy

Daniela Švecová - Former President of the Supreme Court of the Slovak Republic

... and many others diplomats, entrepreneurs, top managers, employees,

lawyers, teachers and translators of Italian language

 

The company ITALIANSKONSULTING was founded in Slovakia on June 2011. 

Managing owner is Dr. Giovanni Gentile, who has almost 25 years            of experience in teaching general and specialized Italian  for foreigners, for Slovak institutions, academies, big multinationals, such as Slovak Embassy in Rome, Slovak National Bank, Società Dante Alighieri, Academy of Education, Educational Institute, Institute    of Banking Education, Berlitz Institute Humboldt Institute, ACCENTURE, AT&T, EMERSON, IBM, INTESA SAN PAOLO and many others private companies.

 

ITALIAN ACADEMY FOR FOREIGNERS offers:

 
1) Individual lessons of Italian conversation, grammar and culture with certified mother tongue teachers
"IL MIO VIAGGIO NELLA CULTURA ITALIANA"
 
 • 10 meetings 60 min. 1/2 times per week (duration 5/10 weeks) Zoom
 • + Online educational platform 30 days for free
FOR EVERYONE Italian conversation / Italian grammar / Italian culture: cinematography, cuisine, literature, fashion, music, politics, sport, history of Italy, history of art and tradictions
 
 
2) General Italian courses with certified mother tongue teachers
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?
 
 • 10 meetings 60 min. from Monday to Friday (intensive - duration 2 weeks) 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR ADULTS Students (Erasmus), tourists, employees and immigrants (preparation for the Italian language exam CELI / CILS / PLIDA for Italian citizenship)
 
 
3) Specialized Italian language courses with experienced mother tongue teachers
"L'ITALIANO PER LA TUA PROFESSIONE"
 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR PROFESSIONALS diplomats, opera singers, jurists, economists, doctors and care givers
 
 
4) Italian language tutoring with qualified Italian and foreign tutors
"10 WEEKS FOR YOU"
 
 • 10 meetings 30 min. once a week (duration 10 weeks) Zoom
 • Online educational platform 30 days for free
 
FOR CHILDREN at school age (from 6 to 10 years)
 
FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (+SEN/ADHD)
 
FOR ADULTS - FOR ACTIVE ELDERLY - FOR PROFESSIONALS - FOR EMPLOYEES
 
 
5) Italian grammar workshops for foreign and bilingual students
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Levels A1 - A2 - B1/1 - B1/2
 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR YOUNG PEOPLE - FOR ADULTS
 
 
6) Training seminars for Italian teachers
"INSEGNANTI PER IL MONDO"
 
 • 5 meetings 120 min. once a week (duration 5 weeks) 
 • 5 meetings 60 min. once a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR TEACHERS How to create your own method of teaching Italian grammar to foreign students (all levels)
 
 
7) Training seminars for Italian language translators held by experienced professionals in various sectors
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
Levels A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2.1 - B2.2
 
 • 5 meetings 120 min. from Monday to Friday (intensive - duration 1 week)
 • 5 meetings 120 min. once a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR INTERPRETERS AND TRANSLATORS 
 
Specialized terminology of the Italian language: politics, diplomacy, law, economics, commerce, communication, medicine, sport, gastronomy, tourism.
 
 
After having completed the online course / seminar, students will receive a CERTIFICATE OF PARTICIPATION by email.

The company ITALIANSKONSULTING was founded in Slovakia on June 2011. 

Managing owner is Dr. Giovanni Gentile, who has almost 25 years            of experience in teaching general and specialized Italian  for foreigners, for Slovak institutions, academies, big multinationals, such as Slovak Embassy in Rome, Slovak National Bank, Società Dante Alighieri, Academy of Education, Educational Institute, Institute    of Banking Education, Berlitz Institute Humboldt Institute, ACCENTURE, AT&T, EMERSON, IBM, INTESA SAN PAOLO and many others private companies.

 

ITALIAN ACADEMY FOR FOREIGNERS offers:

 
1) Individual lessons of Italian conversation, grammar and culture with certified mother tongue teachers
"IL MIO VIAGGIO NELLA CULTURA ITALIANA"
 
 • 10 meetings 60 min. 1/2 times per week (duration 5/10 weeks) Zoom
 • + Online educational platform 30 days for free
FOR EVERYONE Italian conversation / Italian grammar / Italian culture: cinematography, cuisine, literature, fashion, music, politics, sport, history of Italy, history of art and tradictions
 
 
2) General Italian courses with certified mother tongue teachers
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?
 
 • 10 meetings 60 min. from Monday to Friday (intensive - duration 2 weeks) 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR ADULTS Students (Erasmus), tourists, employees and immigrants (preparation for the Italian language exam CELI / CILS / PLIDA for Italian citizenship)
 
 
3) Specialized Italian language courses with experienced mother tongue teachers
"L'ITALIANO PER LA TUA PROFESSIONE"
 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR PROFESSIONALS diplomats, opera singers, jurists, economists, doctors and care givers
 
 
4) Italian language tutoring with qualified Italian and foreign tutors
"10 WEEKS FOR YOU"
 
 • 10 meetings 30 min. once a week (duration 10 weeks) Zoom
 • Online educational platform 30 days for free
 
FOR CHILDREN at school age (from 6 to 10 years)
 
FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (+SEN/ADHD)
 
FOR ADULTS - FOR ACTIVE ELDERLY - FOR PROFESSIONALS - FOR EMPLOYEES
 
 
5) Italian grammar workshops for foreign and bilingual students
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Levels A1 - A2 - B1/1 - B1/2
 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR YOUNG PEOPLE - FOR ADULTS
 
 
6) Training seminars for Italian teachers
"INSEGNANTI PER IL MONDO"
 
 • 5 meetings 120 min. once a week (duration 5 weeks) 
 • 5 meetings 60 min. once a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR TEACHERS How to create your own method of teaching Italian grammar to foreign students (all levels)
 
 
7) Training seminars for Italian language translators held by experienced professionals in various sectors
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
Levels A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2.1 - B2.2
 
 • 5 meetings 120 min. from Monday to Friday (intensive - duration 1 week)
 • 5 meetings 120 min. once a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR INTERPRETERS AND TRANSLATORS 
 
Specialized terminology of the Italian language: politics, diplomacy, law, economics, commerce, communication, medicine, sport, gastronomy, tourism.
 
 
After having completed the online course / seminar, students will receive a CERTIFICATE OF PARTICIPATION by email.
 

The company ITALIANSKONSULTING was founded in Slovakia on June 2011. 

Managing owner is Dr. Giovanni Gentile, who has almost 25 years            of experience in teaching general and specialized Italian  for foreigners, for Slovak institutions, academies, big multinationals, such as Slovak Embassy in Rome, Slovak National Bank, Società Dante Alighieri, Academy of Education, Educational Institute, Institute    of Banking Education, Berlitz Institute Humboldt Institute, ACCENTURE, AT&T, EMERSON, IBM, INTESA SAN PAOLO and many others private companies.

 

ITALIAN ACADEMY FOR FOREIGNERS offers:

 
1) Individual lessons of Italian conversation, grammar and culture with certified mother tongue teachers
"IL MIO VIAGGIO NELLA CULTURA ITALIANA"
 
 • 10 meetings 60 min. 1/2 times per week (duration 5/10 weeks) Zoom
 • + Online educational platform 30 days for free
FOR EVERYONE Italian conversation / Italian grammar / Italian culture: cinematography, cuisine, literature, fashion, music, politics, sport, history of Italy, history of art and tradictions
 
 
2) General Italian courses with certified mother tongue teachers
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?
 
 • 10 meetings 60 min. from Monday to Friday (intensive - duration 2 weeks) 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR ADULTS Students (Erasmus), tourists, employees and immigrants (preparation for the Italian language exam CELI / CILS / PLIDA for Italian citizenship)
 
 
3) Specialized Italian language courses with experienced mother tongue teachers
"L'ITALIANO PER LA TUA PROFESSIONE"
 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR PROFESSIONALS diplomats, opera singers, jurists, economists, doctors and care givers
 
 
4) Italian language tutoring with qualified Italian and foreign tutors
"10 WEEKS FOR YOU"
 
 • 10 meetings 30 min. once a week (duration 10 weeks) Zoom
 • Online educational platform 30 days for free
 
FOR CHILDREN at school age (from 6 to 10 years)
 
FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (+SEN/ADHD)
 
FOR ADULTS - FOR ACTIVE ELDERLY - FOR PROFESSIONALS - FOR EMPLOYEES
 
 
5) Italian grammar workshops for foreign and bilingual students
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Levels A1 - A2 - B1/1 - B1/2
 
 • 10 meetings 60 min. twice a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR YOUNG PEOPLE - FOR ADULTS
 
 
6) Training seminars for Italian teachers
"INSEGNANTI PER IL MONDO"
 
 • 5 meetings 120 min. once a week (duration 5 weeks) 
 • 5 meetings 60 min. once a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR TEACHERS How to create your own method of teaching Italian grammar to foreign students (all levels)
 
 
7) Training seminars for Italian language translators held by experienced professionals in various sectors
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
Levels A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2.1 - B2.2
 
 • 5 meetings 120 min. from Monday to Friday (intensive - duration 1 week)
 • 5 meetings 120 min. once a week (duration 5 weeks) Zoom
 
FOR INTERPRETERS AND TRANSLATORS 
 
Specialized terminology of the Italian language: politics, diplomacy, law, economics, commerce, communication, medicine, sport, gastronomy, tourism.
 
 
After having completed the online course / seminar, students will receive a CERTIFICATE OF PARTICIPATION by email.