10 stretnutí 60 min. 1/2 kráť týždenne (trvanie 5/10 týždňov)

+

online vzdelávacia platforma na 30 dní zadarmo