"MOJA CESTA DO TALIANSKEJ KULTÚRY"

  • 10 stretnutí 60 min. jedenkrát týždenne (trvanie 10 týždňov) 
alebo
 
  • 10 stretnutí 60 min. dvakrát týždenne (trvanie 5 týždňov) Zoom
 
+ Online vzdelávacia platforma na 30 dní zadarmo