5 stretnutí 120 min. od pondelka do piatku (intenzívne - trvanie 1 týždeň)

alebo

10 stretnutí 60 min. jedenkrát týždenne (trvanie 10 týždňov)