ODBORNÉ VZDELÁVANIE

V TALIANČINE

 

                 

 

S INOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI ŠPORTU

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

per professionálov, amatérov, prekladateľov

a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

* Požadovaná jazyková úroveň na video lekcie  

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 

VYUČUJÚCI - Dr. Giovanni Gentile

 

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE ODBORNEJ TALIANČINY

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI DIPLOMACIE

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI PRÁVA

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI EKONÓMIE

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI OBCHODU

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI MEDICÍNY

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI GASTRONOMIE

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI TURIZMU

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE TALIANSKEJ KULTÚRY

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A2/B1

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B1/B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

ŠTUDIJNÝ PLÁN

 

Šport - Taliansko-slovenský slovník

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok