ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

ODBORNÁ TALIANČINA PRE PRÁNIKOV  

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre advokátov, právnikov koncipientov,

prekladatelov a študentov vysokej školy

od 3 do 5 študentov 

 

 

 

 

* Požadovaná jazyková úroveň na kurzy

 

ÚROVEŇ B1 - Samostatný používateľ

 

TABUĽKA SEBAHODNOTENIA
 
 
P
O
R
O
Z
U
M
E
N
I
E
 
Dokážem pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiem zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.
Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
 
 
 
H
O
V
O
R
E
N
I
E
Dokážem zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžem nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré ma osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti).
Dokážem spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby som opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážem uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážem vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
 
P
Í
S
A
N
I
E
 
 
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú. Dokážem napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

 

 

Lektor - Dr. Giovanni Gentile

KONVĚRZAČNÝ KURZ TALIANČINY

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

ODBORNÁ TALIANČINA PRE EKONÓMOV

ODBORNÁ TALIANČINA PRE LEKÁROV

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A2/B1

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B1/B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

ŠTUDIJNÝ PLÁN