DÔVERYHODNOSŤ

 
 
Za rok 2014 získala dva významné ocenenia a certifikáty, vychádzajúce                      z unikátneho vyhodnotenie dát spoločnosti Bisnode Slovensko a Dun & Bradstreet. 
Patrila do skupiny spoločnosti s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republiky. 
Splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrila do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré mohli používať certifikáciu A ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.