SERVIZIO ITALY ÁNO
 

 

  • * KOMERČNÉ PREKLADY Z/DO TALIANČINY 
  •        ODBORNÉ PRE KLADY Z/DO TALIANČINY        
  •                                                                                                                                                             ÚRADNÉ PREKLADY Z/DO TALIANČINY

 

PREKLADY
Z/DO TALIANČINY 
 
 
KOMERČNÉ 
CENA ZA 1 NORMOSTRANU € 20 
 
ODBORNÉ 
CENA ZA 1 NORMOSTRANU € 25
 
KOMERČNÉ 
CENA ZA 1 NORMOSTRANU € 30