SERVIZIO ITALY ÁNO

 
 
OBCHODNÉ
PORADENSTVO
 

 

CENA ZA MESIAC € 50

PRÁVNE
PORADENSTVO
CENA ZA MESIAC € 50

 

TLMOČNÍCKE A
PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY 
 
 
 
HODINA TLMOČENIA
(pri obchodných rokovaniach)
CENA € 50
 
HODINA TLMOČENIA
(cez telefón/Skype)
CENA € 40
 
ÚRADNÉ PREKLADY 
(za stranu)
CENA € 30
 
ODBORNÉ PREKLADY
(za normostranu)
CENA € 25
 
KOMERČNÉ PREKLADY
(za normostranu)
CENA € 20

 

PODNIKATEĽSKÉ
PORADENSTVO
 

CENA ZA MESIAC € 50

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ
PORADENSTVO
CENA ZA MESIAC € 50

 

POBYT V RÍME

 
RODINNÁ SUITA JUNIOR
CENA € 100
 
IZBA DELUXE
CENA € 95
IZBA SUPERIOR
CENA € 85
 
IZBA ECONOMY
CENA € 75