PROJEKTY ZAMERANÉ 

NA ENERGETIKU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

NA SLOVENSKU A V TALIANSKU