DESAŤ SILNÝCH STRÁNOK

 

 

1. Môžem si overiť svoje znalosti talianskej gramatiky, prostredníctvom vstupného online testu, predtým ako si zvolím pre seba najvhodnejši program.

2. Môžem šetriť čas a peniaze, ktoré sú potrebné, aby som navštevoval kurz cudzieho jazyka a pozerať moje didaktické videá kedykoľvek a kdekoľvek

3. Môžem mať bezprostredný prístup k on-line didaktickému prostriedku (YouTube kanál) a nebudem musieť si kupovať (tažké) učebnice a knihy

4. Môžem sa priamo prihlásiť na online platformu videí talianskej kultúry  VIDEO ITALY ÁNO a konzultovať približne 15.000 videa v taliančine zoskupené do tématických playlistov s talianskymi titulkami, s anglickými titulkami, alebo v kombinácii        IT + EN, ktoré boli starostlivo vybrané s cieľom uľahčiť porozumenie študentom (diplomatom, profesionalom, atd.) rôznych národností.

5. Môžem si vytvoriť svoj zoznam videí, ktorý môžem využívať na vlastné jazykové cvičenia.

6. Môžem ľahko zdieľať svoje zoznamy videí a lingvistické cvičenia s dalšimi študentmi a vytvorič spoločný plán učenia.

7. Môžem prispieť k vytvoreniu technického alebo frázeologického taliansko - slovenského slovníka, ktorý môžu doplniť aj iní študenti.

8. Môžem lepšie vnímať a pochopiť výslovnosť talianskych slov a fráz vďaka tomu, že mám možnosť spomaliť alebo zvýšiť rýchlosť videí na YouTube. 

9. Môžem mať k dispozícii konzultačnú polhodinu týždenne so slovenským tutorom môjho programu, aby som si overil získané poznatky.

10. Môžem si výbrať odporučaný zoznam videí a lingvistických cvicení talianskym rodeným lektorom na pripravu svojej skúšky z talianskeho jazyka. 

DESAŤ SILNÝCH STRÁNOK

 
 

1. Môžem si overiť svoje znalosti talianskej gramatiky, prostredníctvom vstupného on-line testu, predtým ako si zvolím pre seba najvhodnejši program.

2. Môžem šetriť čas a peniaze, ktoré sú potrebné, aby som navštevoval kurz cudzieho jazyka a pozerať moje didaktické videá kedykoľvek a kdekoľvek

3. Môžem mať bezprostredný prístup k on-line didaktickému prostriedku (YouTube kanál) a nebudem musieť si kupovať (tažké) učebnice a knihy

4. Môžem sa priamo prihlásiť na YouTube kanál VIDEO ITALY ÁNO a konzultovať približne 15.000 videa v taliančine zoskupené do tématických playlistov s talianskymi titulkami, s anglickými titulkami, alebo v kombinácii        IT + EN, ktoré boli starostlivo vybrané s cieľom uľahčiť porozumenie študentom (diplomatom, profesionalom, atd.) rôznych národností.

5. Môžem si vytvoriť svoj zoznam videí, ktorý môžem využívať na vlastné jazykové cvičenia.

6. Môžem ľahko zdieľať svoj zoznam videí a lingvistické cvičenia s dalšimi študentmi a vytvorič spoločný plán učenia.

7. Môžem prispieť k vytvoreniu technického alebo frázeologického taliansko - slovenského slovníka, ktorý môžu doplniť aj iní študenti.

8. Môžem lepšie vnímať a pochopiť výslovnosť talianskych slov a fráz vďaka tomu, že mám možnosť spomaliť alebo zvýšiť rýchlosť videí na YouTube. 

9. Môžem mať k dispozícii konzultačnú polhodinu týždenne so slovenským tutorom môjho programu, aby som si overil získané poznatky.

10. Môžem si výbrať odporucaný zoznam videí a lingvistických cvicení talianskym rodeným lektorom na pripravu svojej skúšky z talianskeho jazyka.