TEST Z GRAMATIKY

Úroveň B1 - Samostatný používateľ

Vyberte si správnu odpoveď