TEST Z GRAMATIKY

Úroveň A2 - Používateľ základného jazyka

Vyberte si správnu odpoveď

Zvoľte súbor