TEST Z GRAMATIKY

 

Úroveň A1 - Používateľ základného jazyka

Vyberte si správnu odpoveď