TEST Z GRAMATIKY

Úroveň A1 - Používateľ základného jazyka

Vyberte si správnu odpoveď