TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

 

Úroveň A2 - Používateľ základného jazyka

Vyberte si správnu odpoveď

Zvoľte súbor