KLASICKÝ KURZ

 

 
Interaktívny klasický online konverzačný kurz
 
Nový kurz: 26.11.2020 - 25.1.2021
 
(Každý štvrtok 17:00-18:30)
 
€ 200 za 10 stretnutí