GASTRONÓMIA

KONATEĽ

 

 

 
Odborný seminár pre prekladateľov talianskeho jazyka
(cez Zoom)
 
Terminológia gastronómie
 
Nový seminár:
 
(Každý týždeň - 90min.)
 
€ 300 za 10 stretnutí
 
Odborný seminár pre prekladateľov talianskeho jazyka
 
Terminológia politiky