PRÁVO

KONATEĽ

 

 

 
Odborný seminár pre prekladateľov talianskeho jazyka
 
Terminológia práva
 
Nový seminár: 7.9.2020 - 9.11.020
 
€ 300 za 10 stretnutí
 
(Každý týždeň - 90min.)
 
Odborný seminár pre prekladateľov talianskeho jazyka
 
Terminológia politiky