PRE PREKLADATEĽOV

KONATEĽ

 

 

 
ODBORNÉ SEMINÁRE
PRE PREKLADATEĽOV TALIANSKEHO JAZYKA (B1/B2)
 
 

 

€ 300 za 10 stretnutí
 
(Každý týždeň - 90min.)