PRE LEKÁROV

ONATEĽ

 

 

 
Kurzy talianskeho jazyka pre právnikov

 

Kurz talianskeho jazyka pre lekárov
 
Nový kurz: 7.9.2020 - 9.11.020
 
€ 250 za 10 stretnutí
 
(Každý týždeň - 90min.)