INFORMÁCIE

PARTNER MEDZINÁRODNĆH 

KOOPERÁČNÝCH PODUJATÍ

 

Prvé kurzy a semináre taliančiny v slovenskom jazyku začinajú útorok 20.10.2020 Tí, krorí sa prihlásia do 19.10.2010,...

Pubblicato da Akadémia talianskeho jazyka pre cudzincov su Giovedì 15 ottobre 2020