CORSO ITALY ÁNO

Akadémia talianskeho jazyka pre cudzincov

 

NAJŠIRŠIA PONUKA VZDELÁVANIA
V TALIANSKOM JAZYKU NA SLOVENSKU
 

 

Kurzy a semináre - Apríl 2021

 

Pondelok 12.4.2021 - 21.6.2021 (10:00-11:30)

Kurz talianskeho jazyka pre ekonómov (cez Zoom) - Úroveň B1

 

Utorok 13.4.2021 - 22.6.2021 (10:00-11:30)

Interaktívny klasický konverzačný kurz (cez Zoom) - Úroveň A1/1

 

Streda 14.4.2021 - 23.6.2021 (10:00-11:30)

Odborný seminár - Terminológia práva  (cez Zoom) - Úroveň B1

 

Štvrtok 15.4.2021 - 24.6.2021 (10:00-11:30)

Interaktívny klasický konverzačný kurz (cez Zoom) - Úroveň A1/2

 

Vyučovací jazyk: slovenčina

 Viac ako 20 rokov vyučovania - Referencie

 

PROFESIJNÉ SKÚSENOSTI

 

 
  • Bol prvým koordinátorom banky úloh, zadaní a maturitných testov talianskeho jazyka na Slovensku pre Štátny pedagogicky ústav.
 
 
 
  • Viedol odborné semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka                 pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 
 
  • Má viac ako dvadsaťročnú skúsenosť v oblasti vyučovania talianskeho jazyka pre cudzincov na akadémiách a vo veľkých a zahraničných spoločnostiach.
 
  • Učil taliančinu mnohých slovenských osobností z rôzných profesií        (Jozef Mikloško, Patrick Hessel, Daniela Hantuchová, Mária Čírová          a iné..).
 
  • Rok pôsobíl aj vo Viedni ako lektor talianskeho jazyka a kultúry
 
  • Súčasne pracuje ako lektor talianskeho jazyka pre Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
 
  • Je tvorcom a odborným garantom online platformy videí talianskej kultúry pre podnikateľov, učiteľov a študentov taliančiny VIDEO ITALY ÁNO.

KONATEĽ

 

 

 

Skúsený taliansky rodený lektor: 

Dr. Giovanni Gentile

Vyučoval viac ako 15.000 hodín na Slovensku

 (Rozhovor s Adelou Vinczeovou Banašovou)