DUN & BRADSTREET

 
 

 

Spoločnosť ITALIANSKONSULTING Patrila do skupiny spoločnosti                  s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republiky. 
Splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrila      do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré mohli používať certifikáciu A ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.
Spoločnosť ITALIANSKONSULTING Patrila do skupiny spoločnosti                  s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republiky. 
Splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrila       do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré mohli používať certifikáciu A ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.