PARTNERSTVOM SO SARIOM

 

 
PROJEKTY ZAMERANÉ NA ENERGETIKU, INFRAŠTRUKTÚRU
 
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA SLOVENSKU A V TALIANSKU