KONFERENCIE A B2B

 

 
 
TALIANSKO-SLOVENSKÉ
BUSINESS FORUM
 

 
EU-ASEAN DAYS 2015
 

 
 
ITALY & SLOVAKIA
BUILDING TOGETHER
 
EXPLORE SLOVAK 
BUSINESS POTENTIAL
 

EUROPE: THE TASTE 
FOR TRAVELLING
 

TALIANSKO-SLOVENSKO:
INVESTIČNÉ A OBCHODNÉ
PRÍLEŽITOSTI