PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

 
 
 
 

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLÓM

ŠTIPENDIA NA VÝSKUM

SKÚSENNOSŤ

DIPLÓM SIOI

VYMENOVACÍ DEKRÉT