CORSO ITALY ÁNO

אקדמיה לשפה איטלקית לזרים

 

קורסים וסמינרים איטלקיים 2021

שפות הוראה: אנגלית / איטלקית

 

קורסים וסמינרים - אוקטובר 2021

 

החל עכשיו!
ניתן להירשם בכל עת בלחיצה על תאריך הקורס
מידע: ווטסאפ + 421 919 285 055
 
 
 
 
€ 15 for 1 meeting 60 min.
€ 100 for 10 meetings (Zoom Meetings)