VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

JAZYKOVÝ SEMINÁR Z TALIANSKEJ GRAMATIKY 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre pokročilývh (B2)

 od 3 do 5 študentov

 

 

VYUČUJÚCI - Dr. Giovanni Gentile

CYKLUS JAZYKOÝCH SEMINÁROV Z TALIANSKEJ GRAMATIKY - Úroveň B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁ ŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

STUDIJNÝ PLÁN