VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY (B1)*

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre začiatočníkov 

 od 3 do 5 študentov

Úroveň B1

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 

CENA € 200 (10 stretnutí)

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
100
 
CENA € 200 (10 stretnutí)
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA € 200 (10 stretnutí)

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA € 200 (10 stretnutí)
KONVERZAČNÝ KURZ
TALIANČINY
 
 
 
CENA € 150 (10 stretnutí)

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA