VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

JAZYKOVÝ SEMINÁR Z TALIANSKEJ GRAMATIKY 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre začiatočníkov (A1/A2)

 od 3 do 5 študentov

 

 

VYUČUJÚCI - Dr. Giovanni Gentile

CYKLUS JAZYKOÝCH SEMINÁROV Z TALIANSKEJ GRAMATIKY - Úroveň A1-A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

STUDIJNÝ PLÁN