VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)

 od 3 do 5 študentov

 

 

VYUČUJÚCI - Dr. Giovanni Gentile

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY - Úroveň A1-A2

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY - Úroveň B1-B2

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY - Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

STUDIJNÝ PLÁN