VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 


VŠEOBECNÁ TALIANȡINA PRE FIRMY

10 týždnov (2x týždenne – 60 min.)na všetkých úrovniach (A1/C2)

 od 3 do 7 študentov

 

 

                

 

 

VYUČUJÚCI - Dr. Giovanni Gentile

 

KONVĚRZAČNÝ KURZ TALIANČINY

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

ODBORNÁ TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV

ODBORNÁ TALIANČINA PRE EKONÓMOV

ODBORNÁ TALIANČINA PRE LEKÁROV

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A2/B1

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B1/B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018