VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY (B2)*

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.) pre pokročilých a učiteľov

 od 3 do 5 študentov/učitelľov talianskeho jazyka

Úroveň B2

CENA ZA 10 STRETNUTÍ  € 250 - ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

CENA ZA 60 MIN. € 25 - RYCHLÁ REZERVÁCIA

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25