VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY (A1)*

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.) pre začiatočníkov 

 od 3 do 5 študentov

Úroveň A1

CENA ZA 10 STRETNUTÍ  € 250 - ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

CENA ZA 60 MIN. € 25 - RYCHLÁ REZERVÁCIA

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25