ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

ODBORNÁ TALIANČINA PRE PRÁNIKOV  

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre advokátov, právnikov koncipientov,

prekladatelov a študentov vysokej školy

od 3 do 5 študentov 

 

250

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 
 
CENA € 250 (10 stretnutí)

 

TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV + VEČERA

ONLINE REZERVÁCIA (predpokladaný čas 1 min.)

OODBORNÁ TALIANČINA
PRE EKONÓMOV
 
 

CENA € 250 (10 stretnutí)

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OODBORNÁ TALIANČINA
PRE LEKÁROV
 
 

CENA € 250 (10 stretnutí)

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA